Kiến Trúc

Sụ tu dưỡng cần có của nhà thiết kế nội thất – P3

Suy nghĩ vấn đề nghệ thuật không gian, mà lại chỉ xuất phát từ quan niệm nghệ thuật trang sức bề mặt thì sẽ rất có hại, đầu thế kỷ này, đã có người đưa ra kháu hiệu “trang sức là tội ác”. Trong không gian nội thất, con người sẽ thể nghiệm hiệu quả không gian theo từng thước vuông. Bỏ qua một điểm, một tuyến, một diện đều có thê ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật thị giác cúa không gian bên trong. Cho nên, nắm vững cách trang sức cần thiết cũng là một trong những tu dưỡng nghệ thuật nghề nghiệp cần thiết để “nhào nặn” không gian một cách hoàn chỉnh đối với người thiết kế. Cái cần phải nhấn mạnh là: cách trang sức các bề mặt thì cũng chỉ phụ thuộc vào hay phục vụ cho quan hệ cấu thành không gian, cái thuộc về bản chất lại là thiết kế nội dung tầng sâu.

Sụ tu dưỡng cần có của nhà thiết kế nội thất - P3 1thiết kế nội thất” width=”468″ height=”351″ />

Dịch vụ thiết kế nội thất (ảnh minh họa)

Việc tu dưỡng nghề nghiệp của nhà thiết kế nội thất còn gắn bó với vấn để thị hiếu thẩm mỹ, vấn đề này về mặt lý luận trước mắt đang có tranh luận, nhũng nhà thiết kế không tránh khỏi việc đi sâu vào vấn đề này.

Thị hiếu thẩm mỹ tuỳ theo người mà có thể khác nhau. Do có những sự khác nhau về điều kiện lịch sử, nền giáo dục được hưởng thụ, chủng tộc và địa vị trong xã hội, mọi người đểu có những thị hiếu thấm mỹ khác nhau. Những thị hiếu thấm mỹ có những khác biệt đó đôi khi làm lúng túng và gây khó khãn cho người thiết kế nội thất. Làm công tác nội thất không giản tiện như may quần áo.

Tuyệt đối không được vì theo đuổi cá tính mà coi nhẹ nghiệp vụ vốn tiêu tốn bạc vạn, bạc triệu. Thực tế đã chứng minh, bản thiết kế mà mọi người đều vừa lòng là không tồn tại. Cho nên, nhà thiết kế phải nắm vững trào lưu chủ yếu có tính xu hướng chung đê gắn thị hiếu thẩm mỹ của mình vào, nên nghiên cứu cái nội tại cá nhân một cách khái quát và khách quan, nghiên cứu tâm lý thẩm mỹ của những người khác, sau đó tìm cho ra những nét chung, đề ra phương hướng thiết kế tiêu biểu cho đa số và phù hợp với thực tế. Nhà thiết kế nên có năng lực đó và nãng lực này phải rèn luyện để có chứ không phải một lúc mà có được.

Bất cứ một loại thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh nào cũng đều được xây dựng trên một căn bản văn hoá vững chắc và hoàn chỉnh. Do đó, kiến thức về lịch sử vãn hoá, tri thức về thao tác khoa học, việc điều tra và nghiên cứu tình hình kinh tế thị trường v.v… đều là những bài học cần thiết cho người thiết kế nội thất.

Còn có một vấn đề lớn nữa có liên hệ mật thiết với sự tu dưỡng nghệ thuật của nhà thiết kế: đó là vấn đề bồi dưỡng quan điểm nghệ thuật tổng hợp của bản thân người thiết kế. Các cửa lớn của các môn nghệ thuật tạo hình luôn luôn mở thông sang nhau, chúng ta nhiều khi không phân biệt được ranh giới giữa phù điêu, tượng tròn và trang sức… rất khó tìm tòi một sự phân biệt sự cấu thành giữa không gian bên trong và tạo hình với điêu khắc hiện đại, rất khó tìm tòi sự khác biệt giữa tranh khảm khắc và các hình thức trang trí. Khung cảnh và phương cách tạo mới đã cùng với các loại hình nghệ thuật truyền thống hoà nhập với nhau. Thiết kế nội thất lại cùng với các ngành nghệ thuật khác cộng hưởng với nhau vào triển hiện bản thân trong cùng một không gian cho công chúng thướng ngoạn.

Đặc định trên cơ sở hiện thực đó, sự “đối thoại” giữa nhà thiết kế nội thất với các nhà chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác là vô cùng cần thiết. Luận cứ phù hợp với lô gích là: nhà thiết kế nội thất không phải là người đứng ngoài của các loại hình nghệ thuật anh em, mà phải cố gắng học tập ngôn ngữ của nhiều ngành liên quan khác, để tạo nên được một bầu không khí hợp tác hoà hợp, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật không gian có phong cách nghệ thuật tổng hợp.

Tóm lại, không gian nội thất là một không gian nhỏ ở trong một không gian lớn, là một khung cảnh nhỏ trong một khung cảnh lớn, đồng thời nó là không gian trong của nội giới kiến trúc hướng ra tự nhiên lớn. Hoạt động thiết kế nội thất với không gian bên ngoài, với sân vườn, với cây xanh, với các vật trưng bày, và cả với các đồ dùng hàng ngày, sản phẩm công nghiệp, đều quan hệ rất mật thiết. Đặc trưng nghệ thuật tổng hợp và sự hoà nhập vào nhau giữa kỹ thuật và nghệ thuật thiết kế nội thất với các ngành nghệ thuật khác đã xác định sự tu dưỡng nghiệp vụ và toàn bộ nội dung công việc của người thiết kế nội thất.

Thiết kế nội thất rõ ràng là một chuyên ngành đòi hỏi tri thức toàn diện, khi học tập nhất định có gặp khó khăn. Cho nên phương pháp học tập cần phải được nghiên cứu thấu đáo.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button