Kiến Trúc

Sụ tu dưỡng cần có của nhà thiết kế nội thất – P1

Sụ tu dưỡng cần có của nhà thiết kế nội thất

Tính chất công tác thiết kế nội thất quyết định nội dung tu dưỡng nghiệp vụ của các nhà thiết kế nội thất. Không gian nội thất là hoàn cảnh vật chất đã được nghệ thuật hoá, thiết kế loại không gian này cần thiết phải hiểu rõ kỹ thuật cấu thành của sản phẩm vật chất. Đồng thời, cũng phải hiểu được quy luật sáng tác của không gian nội thất vốn là sản phẩm nghệ thuật. Thiết kế không gắn với thực tế, coi thường kỹ thuật cấu tạo, chỉ có thể là những bản vẽ vời trên giấy hoặc những bản vẽ không tưởng treo trên tường; nếu bắt chúng trở thành hiện thực không những xem không thuận mắt mà còn có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng. Cho nên, phần lớn khối lượng công việc của người thiết kế nội thất và sự tu dưỡng nghiệp vụ tương ứng đều nên tập trung hội tụ vào sự kết họp giữa nghệ thuật và kỹ thuật.

Vấn đề đầu tiên phải đề cập đến là vấn đề kỹ năng cơ bản về hội hoạ của nhà thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất yêu cầu ngoài thiết kế có tư duy hình tượng tốt và năng lực biểu hiện hình tượng đó, có thể biểu hiện nội dung tìm ý không gian của mình một cách nhanh chóng và rõ ràng, ngoài ra phải có khái niệm về ý thức không gian tỷ xích.

Đồng thời, cũng cần phải yêu cầu nhà thiết kế phải hiểu rõ cuộc sống, hiểu rõ các loại sản phẩm công nghiệp thích dụng, có khả năng kịp thời và chính xác ghi lại và vận dụng vào bản vẽ thiết kế. Sự cố gắng cần cù và nãng lực hội hoạ của nhà thiết kế nội thất gắn bó chặt chẽ với nhau, những bản vẽ của thiết kế sư nội thất phải thể hiện được nội dung chủ yếu là độ lớn của không gian, thao tác của con người và những sản phẩm công nghiệp đã có.

Trong hoạt động thiết kế thực tế, tựu trung việc thể hiện trình độ sáng tác của thiết kế su là năng lực giải quyết cao vấn đề kỹ thuật và kỹ xảo sáng tạo hình tuợng không gian. Kiến thức cơ bản về hội hoạ của nhà thiết kế chủ yếu là hỗ trợ thiết kế, biểu hiện đuợc ý đồ thiết kế mới là mục đích chủ yếu. Tất nhiên, sụ tu duỡng nghề nghiệp việc nâng cao năng lực hội hoạ ngoài việc giúp đỡ trực tiếp cho nghiệp vụ thiết kế, cũng có thể thông qua thực tiễn hội hoạ mà gián tiếp tăng cuờng việc tu duỡng nghệ thuật thị giác của bản thân. Thực tế đã chứng minh rất nhiều các thiết kế su đã cảm thấy rất bổ ích vì đã làm đuợc nhu vậy.

Sau khi có một số kỹ năng biểu hiện, tiếp đến là phải tiến hành phân tích bản thân bản thiết kế. Việc làm quan trọng đầu tiên là vấn đề kỹ thuật của sụ cấu thành không gian nội thất. Trong đó điều chủ yếu nhất lại là sự hiểu biết về sụ cấu thành kiến trúc, việc nắm vũng trí thức về cơ học, lực học kiến trúc, cũng nhu việc thành thạo trong kỹ thuật cấu tạo kết cấu. Trong công tác thực tế, cái mà nhà thiết kế nội thất tiếp xúc tương đối nhiều là cấu tạo kiến trúc và cấu tạo trần thiết trang trí. Cho nên đồng thời với việc nắm vững nguyên lý cấu tạo kiến trúc chung, nhà thiết kế nội thất còn cần thiết phải thâm nhập hiểu rõ tính năng và đặc điểm cấu tạo của vật liệu. Nắm vũng những tri thức cấu tạo chung chung thì không khó, cái khó là ở chỗ biết sử dụng cả các loại vật liệu truyền thống lẫn vật liệu mới.

Trong rất nhiều tình huống, kiến trúc vốn có hình thức kết cấu có sẩn, vật liệu sử dụng có sẵn, thủ pháp cấu tạo có sẵn, nhu vậy sẽ có những hạn chế đối với nhà thiết kế. về mặt kỹ thuật, nhà thiết kế có trình độ tu duỡng nghề nghiệp cao luôn luôn có thể xuất phát từ góc độ nghệ thuật mà xử lý kết cấu và cấu tạo, với những phuơng cách bất ngờ nhất sáng tạo ra những không gian kiến trúc mới lạ (hình 11).

Ngoài những vấn đề kỹ thuật liên quan đến vật liệu, kết cấu, cấu tạo, còn có vấn đề vi khí hậu của hoàn cảnh rất gắn bó với “mức độ dễ chịu” của không gian nội thất. Đó là việc nắm vũng các vấn đề của vật lý kiến trúc nhu âm thanh, quang, nhiệt.

Trong cuộc sống hàng ngày của con người, trong hoàn cảnh công tác, những mâu thuẫn về chất luợng âm thanh có lúc biểu hiện ra rất gay gắt. Trong nhũng không gian bên trong có yêu cầu nghe nhìn cao, đối với việc khống chế thời gian âm vang, đối với việc xử lý các biểu đồ âm thanh hợp
lý v.v… đều có thể ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng thiết kế. Trong một sô không gian do hoàn cảnh công việc đòi hỏi có những yêu cầu đặc biệt, các nhà thiết kế còn phải quan tâm đến vấn đề cách âm.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button