Kiến Trúc

Sụ lưu thông của không gian nội thất – P2

Con người khi tiến hành bất cứ một hoạt động nào, luôn luôn phải tuân theo việc tiến hành tuần tự một loạt các động tác rồi mới hoàn thành được công việc. Ví dụ: đi nghe ca nhạc ớ nhà hát đầu tiên phải mua vé, đợi diễn, thướng thức âm nhạc, nghỉ, nghe tiếp, và sau đó là ra vể v.v… Có nghiã là cả một loạt động tác. Cho nên, khi suy nghĩ không gian bên trong của phòng âm nhạc thì phải tuân theo trình tự sắp xếp của một loạt các hành vi nói trên.

Đó cũng là công việc nối ghép một loạt các không gian đáp ứng các vêu cầu hoạt động khác nhau. Tất nhiên, loại nối tiếp đó không phái là một công việc đơn gián, mối quan hệ quá độ giữa các không gian phải giải quyết sao cho thoả đáng. Xem các hình 27, 28. 29, chúng ta có thế biết được các vấn đề phải quan tâm trong thiết kê nội thất các loại hình kiến trúc khác nhau, đê có thê xử lý tốt mối liên hệ quá độ giữa các loại hình không gian có tính chất khác nhau, từ đó có thể sáng tạo ra nhũng khung cánh nội thất vừa sinh động vừa thiết thực.

Sụ lưu thông của không gian nội thất - P2 1không gian nội thất – P2″ width=”500″ height=”365″ />

Sụ lưu thông của không gian nội thất - P2 1

Sụ lưu thông của không gian nội thất - P2 1

Có môt vấn đề khác liên quan mât thiêt đên sụ lưu thong khong giun lư vấn đề giao thông trên mặt phắng ngang và giao thông thăng đứng cua nội bộ không gian. Kiến thức thông thường cho chúng ta biêt răng nêu không có sắp xếp giao thông hợp lý trên măt băng, diện tích phòng sinh hoạt chung trong gia đình sẽ biến thành đường đi lối lại nối liền giữa các cửa đi mất đi những giá trị sử dụng đáng quý.

Không có thiết kế giao thông thảng đứng tốt, đại sảnh của khách sạn sẽ biến thành nơi đợi chật ních người, làm rối loạn công việc. Trong kiến trúc hiện đại, sự lưu thông không gian phẳng và thảng đứng giao thoa với nhau, việc tổ chức tốt mối quan hệ giữa dòng người và đường đi lối lại rất ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế. Nhất là có những công trình có người ra vào đông đúc như các loại nhà ga, cửa hàng, viện bảo tàng, khách sạn và một số kiến trúc công cộng khác, giao thông ngang, giao thông thẳng đứng, tổ chức lưu tuyến đều là nhũng vấn đề phải quan tâm nghiên cứu, để nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
1. Phân phối dòng người một cách thích đáng.
2. Tổ chức lưu tuyến hợp lý.
3. Thoát người tiện lợi, an toàn.

Bàn bạc về nhũng vấn đề liên quan đến công năng nội thất như đã nói ớ trên chi là một phần cua những vấn đề cần nghiên cứu. Điều quan trọng đồi với người thiết kế là làm sao giải quyết thoẳ đáng đề bài thiết kế thực tế đề ra. Thành quả của tư duy phải được thế hiện trên giấy.

Sơ đồ phân tích công năng là một phương tiện hữu hiệu đế tiến hành nghiên cứu công năng trong quá trình thiết kế (hình 30). Với sơ đồ tổ chức còng năng, sẽ tránh được một số ý kiến thảo luận triền miên mà không có hiệu quả về mặt công năng, lại có thể đảm bảo cho tiến độ và sách lược thiết kê được tiến hành chính xác.

Sụ lưu thông của không gian nội thất - P2 1

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button