Kiến Trúc

Sụ lưu thông của không gian nội thất – P1

Sụ lưu thông của không gian nội thất

Quan hệ lưu thông của không gian bên trong là một đề mục quan trọng khác của việc tiến hành nghiên cứu công năng. Nhũng hoạt động đặc định của con người trong nội thất, là phải hoàn thành những hành vi động tác nhất định, hoặc là một tập hợp các động tác tuân theo một trình tự nhất định. Các động tác khác nhau đòi hỏi những đơn vị dung lượng không gian khác nhau, còn tập hợp các động tác thì lại đòi hói cần một chỉnh thể dung lượng không gian, nếu các động tác là một chuỗi liên tiếp thì lại cần một dung lượng không gian được sắp xếp theo một trình tự. Cho nên, thoả mãn những nhu cầu của động tác là công việc trọng điểm của giai đoạn thiết kế này.

Các khâu thiết kế chủ chốt là:
1. Thiết kế dung lượng khối tích không gian.
2. Thiết kế trình tự không gian.
3. Thiết kế các nút giao thông ngang và thảng đứng.

Tần số động tác của con người trong không gian nội thất có thể phân tích bằng số lượng. Việc nghiên cứu các kích thước không gian cơ bản của các hành vi động tác khác nhau sẽ có lợi cho việc xác định không gian khối tích, dung lượng của chúng ta, điều đó sẽ cần thiết cho việc xác định các kích thước ban đầu của không gian (hình 26).

Sụ lưu thông của không gian nội thất - P1 1

Hình 26. Phân tích kích thước thân thể

Nhưng con người không phải là một tĩnh vật, lại càng không phải là một con chim trong lồng, con người luôn luôn vận động, các động tác lại luôn luôn mang tính chất liên tục. Cho nên đối với dung lượng khối tích, khi tính toán cần phải có những khoảng không dự trữ, ngoài việc đáp ứng các nhu cầu không gian thiết yếu nhất cho hoạt động của con người còn phải suy nghĩ đến vấn đề các hành vi lặp đi lặp lại cúa nhiều người trong cùng một động tác khi động tác này xẩy ra cùng một chổ đó, và cả những yêu cầu mang tính tổng hợp khi đồng thời xáy ra các hành động phát sinh khác, đó cũng là mối quan hệ lưu thông không gian cơ bán nhất.

Ví dụ: trong tiệm ăn, động tác cơ bản nhất của con người là ngồi xuống ăn, đầu tiên phải xác định kích thước không gian đơn vị cho một người, sau đó suy nghĩ đến không gian cần thiết cùa tổ hợp hai người, tố hợp ba người, cho đến tổ hợp tám người..lại phải thêm phạm vi không gian cần thiết cho người phục vụ bưng bê thức ăn và khoáng không cho thức ăn ra vào, khoảng không lưu thông cho người phục vụ đưa đón v.v… Đầu tiên phái sơ bộ giải quyết vấn đề dung lượng không gian cơ bản nhất đó, sau đó mới tổng hợp các loại yêu cầu để quyết định kích thước mặt bằng, bố trí đồ gỗ và đồ điện. Các loại không gian tương tự rất nhiều, cần phải có suy nghĩ tương tự để đưa ra những kết quả thích đáng. Ví dụ: phòng khán giả trong nhà hát, giáng đường và các phòng thí nghiệm điện hoá lý trong trường học, phòng nhảy và chơi các loại cờ trong câu lạc bộ, phòng bán hàng trong các cửa hàng, phòng đợi máy bay, đợi tầu trong các kiến trúc giao thõng v.v…

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button