Đã mắt cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh đẹp của siêu mẫu da trắng chân dài khoe dáng bên cạnh siêu xe Nissan GT-R.

Siêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-R

Siêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-R

Siêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-R

Siêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-RSiêu mẫu và siêu xe: Bỏng mắt với loạt ảnh chân dài bên siêu xe Nissan GT-R

Xem thêm: Siêu mẫu và siêu xe