Du Lịch

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 tạo 21.650 việc làm ngành du lịch

.
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng vừa chủ trì họp cho ý kiến về Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi. ​

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung Đề án. Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, ngành nghề và trình độ đào tạo, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội và ngành du lịch. 

Bên cạnh các chỉ tiêu về lao động du lịch, đề án cũng đề ra phương án tăng tỷ lệ lao động được đào tạo về ngoại ngữ lên 35% năm 2025 và 45% năm 2030. Tổng nhân lực trực tiếp theo trình độ ngành du lịch đến năm 2020 là 4.800 người, năm 2025 là 9.000 người và năm 2030 là 13.400 người.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề án xây dựng một số nội dung cụ thể, trong đó đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch là quan trọng nhất với đối tượng đào tạo là người quản lý, nhân viên đang công tác tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, huyện, xã; hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh khai thác các dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đề án cũng đề xuất cần đổi mới chương trình đào tạo du lịch tại các cơ sở đào tạo của tỉnh như: xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ du lịch phù hợp với tiêu chuẩn nghề du lịch ASEAN, đảm bảo chuẩn quốc gia và quốc tế; xây dựng chuẩn năng lực dựa trên 03 tiêu chí: kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ sở vật chất đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên và khuyến khích các cơ sở đào tạo đầu tư cơ sở thực hành nghiệp vụ du lịch trực thuộc Trường theo mô hình doanh nghiệp trong trường học.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button