Định tính đôi với không gian là bắt đầu giải quyết vấn đề thiết kế, vấn đề tiếp theo cần giải quyết là căn cứ vào tích chất sử dụng của không gian như thế nào để sắp xếp quan hệ không gian. Không gian nội thất chia ra làm các phần chính và phụ. Trong đó, có các loại phòng dùng chủ yếu cho các hoạt động đặc định của con người và có các loại phòng phụ dùng bổ trợ cho con người hoàn thành các hoạt động đặc định đó, đó cũng chính là mối quan hệ không gian chủ yếu, thứ yếu hay chính và phụ.

Ví dụ: phòng sinh hoạt chung trong ngôi nhà ớ truyền thống Trung Quốc trờ thành trung tâm của hoạt động gia đình, nó cần có một số phòng phụ vây quanh nó hoặc liên kết với nó (hình 23). Bất cứ một loại phòng ăn lớn nào, đê triển khai được hoạt động kinh doanh đằng sau nó đều phải có một không gian phụ không tách rời dược. Bất cứ một ga xe ô tô, ga xe lửa, ga hàng không, bến tầu nào… cũng đều cần có những phòng đợi tiện nghi, và tương ứng với nó có một loạt các không gian phù trợ đế đám bảo công tác vận chuyến hành khách được bình thường (hình 24).

Quan hệ chính phụ của không gian

Từ trong thực tế chúng ta có thể nhận thức rõ ràng là: giải quyết vấn đề công nãng của không gian nội thất, trước hết phải làm rõ tính chế ước tương hỗ cứa không gian chính và phụ. Yêu cầu của con người đối với không gian nội thất trong đó họ hoạt động, sản xuất, học tập… không phải là yêu cầu đơn thuần về mặt dung lượng, khối tích, và không gian phù trợ cũng là yếu tô không thê thiếu trong yêu cầu hoạt động của con người.

Trong đầu óc cùa nhà thiết kế nội thất, phải xây dựng một cách chính xác khái niệm không gian kiến trúc chú yếu và thứ yếu, đế trợ giúp cho việc
phân tích mâu thuẫn của những không gian phức tạp, từ đó mới có thể tổ chức không gian một cách hợp lý. Khi nhà thiết kế nội thất hợp tác với kiến trúc sư công trình hoàn thành một công trình kiến trúc mới, anh ta có thê căn cứ vào nghiên cứu mối quan hệ không gian chính và phụ của mình, đề xuất một diện tích cụ thê cần có đối với nhà kiến trúc, cũng như để xuất ra các yêu cầu về kích thước, lưu luyến hoặc cách ghép nối không gian, nhằm bảo đám quá trình đồng bộ cho thiết kế không gian bên trong và bên ngoài. Khi đối tượng thiết kế cua nhà thiết kế nội thất là một công trình kiến trúc cũ hoặc một công trình đã xây dựng xong nhà thiết kế nội thất phải căn cứ vào sự lý giải mối quan hệ chính phụ vể không gian của mình, trong tình huống kết cấu có thế cho phép, sẽ có thể tiến hành điều chinh quan hệ hệ thống không gian bên trong.

Quan hệ chính phụ của không gian

Hình 24

Một khi mối liên hệ chính phụ của không gian nội thất đã được xử lv thoả đáng, khái niệm chính phụ trong công việc trang trí tất nhiên sẽ được làm rõ.