Kiến Trúc

Phương pháp học tập thiết kế nội thất – P2

Nắm vững cách phân tích công năng sử dụng trong nội thất nhằm mục đích nắm vững mâu thuẫn chủ yếu, làm rõ quan hệ chính phụ trong không gian nội thất. Điểu đáng quan tâm là phải làm sao cho mối quan hệ nội tại được phàn tích kỹ càng đó biến thành quan hệ không gian cụ thể.

Nhưng hạn chế đối với công tác của nhà thiết kế nội thất là rất nhiều, nhiệm vụ học tập trung tâm của giai đoạn này là: trong tình huô’ng các hạn chế đó xem xét, khám phá làm mới mẻ hệ thống không gian. Nhìn chung, điều hạn chế nhà thiết kế nội thất nhất là một số nhân tố không thể động đến trong kiến trúc có sẵn. Đặc biệt là trong thiết kế cải tạo các công trình cũ, kết cấu của những kiến trúc này cần được hoàn toàn giữ lại. Mà học vấn lại thể hiện rõ ở chỗ sử lý như thế nào để giữ lại được kết cấu vốn có của nó, giải quyết tốt được vấn đề này sẽ rất có ích cho cách thức học tập.

Phương pháp học tập thiết kế nội thất - P2 1

Không gian nội thất (Ảnh minh họa)

Nhất là với trường hợp cải tạo không gian nội thất nhũng công trình văn vật có ý nghĩa vãn hoá, tất cả các câu kiện kiến trúc trong đó cần phái được tôn trọng đầy đủ, mức độ khó khăn phức tạp của đồ án thiết kế tương đối lớn, người thiết kế không thê không đi nghiên cứu dung lượng không gian của kiến trúc cũ, nghiên cứu hình thức kết cấu, phàn tích hiệu quả màu sắc, chọn vật liệu thích hợp, đánh giá không gian của toà kiến trúc đó, và trên tổng thế sáng tạo ra một không khí hài hoà. Cũng chỉ nên xem xét thành quả thiết kế cuối cùng chỉ là thành tích của một thời điểm, điều quan trọng là sau kết quả thực tiễn rút ra được những bài học kinh nghiêm, những điều tâm đắc gì (hình 17, 18).

Một phương pháp khác của việc học tập thiết kế nội thất là hoà nhập vào thiết kế tổng thể cùng với kiến trúc sư hay cùng hoàn thành một tác phẩm kiến trúc.
Đó cũng là con đường mà chúng tôi cho rằng cần hết sức theo đuổi. Như trên đã nói, không gian bên trong và bên ngoài của kiến trúc là hai mặt cứa một bình diện ranh giới. Kết hợp không gian nội ngoại thất để suy nghĩ một cách tổng hợp, từ sắp xếp các cấu kiện kiến trúc có kích thước khác nhau, có vật liệu, màu sắc khác nhau cho đến trần thiết nội thất và đồ vật trang trí, sẽ dễ dàng dẫn đến việc đạt được hiệu quả không gian hoàn chỉnh.

Phương thức học tập thiết kế nội thất đối với người mới học như vậy là lý tưởng. Nhưng, do sự phân cách lâu dài xưa nay giữa kỹ thuật và nghệ thuật, khiến cho người làm công tác nội thất rất khó tìm được một hoàn cảnh như vậy. Nếu điều kiện hiện thực không cho phép, những người mới học phải tìm cách thông qua sự nỗ lực của mình để bổ sung và tiếp tục lĩnh hội thêm những tri thức, thông tin nhất định, như vậy mới có thể góp phần giữ được một quan niệm thiết kế luôn mới mé và hoàn chỉnh.

Quá trình học tập môn học thiết kế nội thất là một quá trình căng thắng nhưng phong phú đa dạng. Việc tích luỹ tư liệu, việc nghiên cứu phương pháp thiết kế, việc biểu hiện sự rèn luyện kỹ xảo v.v… đều không thê thực hiện được một cách đột phá trong ngày một ngày hai. Phương pháp duy nhất là cần cù, chịu khó, gắn bó với thực tế. Vẽ đồ án là phương cách chủ yếu để theo đuối việc học tập thiết kế nội thất, nó cho phép chúng ta nhìn nhận, cảm thụ, thiết tướng đến mọi thứ, cho phép ta có thể dùng những hình vẽ đẹp thể hiện ra, vẽ chính là tập quán nghề nghiệp tốt dẹp, là bước đầu cho việc học tập có kết quả.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button