Kiến Trúc

Những căn cứ để định tính không gian

Vấn đề công năng là mâu thuẫn chủ yếu cần giải quyết trong quá trình thiết kế nội thất. Cho nên việc nghiên cứu công năng bao giờ cũng là chủ đề thứ nhất của quá trình thiết kế.

Tính chất của không gian nội thất quyết định tính chất của nhiệm vụ thiết kế. Sau khi trải qua việc nghiên cứu nhiệm vụ thiết kế và phân tích tư liệu, người thiết kế cần bắt đầu có một nhận thức cảm tính sơ bộ đối với vấn đề công năng. Theo cách phân loại kiến trúc trước đây để nhận thức hoàn cảnh kiến trúc hiện nay là không khoa học. Ví dụ, trong các loại kiến trúc khách sạn. biệt thự, nhà ớ chung cư đều có vấn đề công nãng của tính có thể cư trú. Kiến trúc công nghiệp trong khái niệm truyền thống sau khi xuất hiện các thiết bị điện tử. sẽ không ngừng xuất hiện những công năng mà trước đây chỉ có trong kiến trúc dân dụng, còn các thiết bị công nghiệp tiên tiến sau khi dưa vào kiến trúc công cộng, những yêu cầu công nãng trước đây chi có trong kiến trúc công cộng lại có những khía cạnh của kiến trúc công nghiệp. Cho nên, trong khi nghiên cứu không gian bên trong kiến trúc nên tìm kiếm sự hoạt động của con người với quan hệ làm xuất phát điểm, mà không phải tuỳ thuộc vào một loại trần thiết nào đó đi phàn tích vấn đề công năng trong thiết kế (hình 22).

Những căn cứ để định tính không gian 1

Hình 22: Mặt bằng như nhau nhưng bố cục nội thất khác nhau

Tuân thủ phương thức và nội dung sinh hoạt của con người hiện đại, về đại thể chúng ta có thể đem không gian nội thất kiến trúc chia ra thành: không gian cư trú, không gian nghe nhìn, không gian trưng bày, không gian thương nghiệp tiêu thụ, không gian làm việc, không gian thướng thức giải trí, không gian sản xuất và kỹ thuật đặc chủng v.v… Đó chính là những căn cứ định tính tính chất của không gian.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button