Cuộc Sống

Nguyên lý về biên, khung cảnh, đối lập, thích ứng và tri giác hằng định

nguyên lý về biên

Biên được coi là giới hạn giữa hình và nền. Khả năng phân cách của đường biên này trong việc làm rõ ảnh và nền cơ sớ cho phép chúng ta tố chức các kích thích hoặc vật thế thành các hình thái có ý nghĩa.

Nguyên lý về khung cảnh

Tổ chức tri giác cũng chịu sự chế ngự của nguyên lý về khung cảnh, nghĩa là một phối cảnh trong đó các kích thích hoặc vật thể được cảm nhận xuất hiện. Một sự thay đổi về khung cánh rất dễ đưa lại thay đối lớn về tri giác. Thí dụ cùng một người nông dân có thể cảm nhận về mưa một cách khác nhau trong những khung cánh khác nhau. Tương tự như vậy. một từ hay một cụm từ có thế mang ý nghĩa khác nhau trong những khung cảnh khác nhau. Một thầy giáo chấm bài có thể cho điếm cao hon cho cùng một bài làm trong hoàn cảnh phấn khới hơn là trong hoàn cảnh kém phấn khới.

nguyên lý đối lập

Tổ chức tri giác chịu ảnh hướng rất nhiều của các tác động đối lập vì các kích thích mạnh đối lập với các kích thích khác gần chúng có thế cuốn hút tối đa sự chú ý của chúng ta và mang theo các ảnh hướng cảm xúc khác. Thí dụ mức độ dàv đặc hoặc độ sáng của màu sắc bị ảnh hướng rất mạnh bởi nén hoặc ảnh đối lập hiện diện hoặc gần đó. Điều đó cũng dễ dẫn tới sự méo mó trong cảm nhận của chúng ta như chúng ta thấy trong hình 8.

Nguyên lý về biên, khung cảnh, đối lập, thích ứng và tri giác hằng định 1

Hình 8. Ngộ giác dựa trên tác động đối lập

Ở đây các vòng tròn quanh tâm hình A làm cho vòng tròn của tâm lớn hơn vòrtg tròn tâm của hình B mặc dù trong thực tế kích thước của chúng như nhau.

nguyên lý thích ứng

Theo nguyên lý này tố chức tri giác với một kích thích phụ thuộc vào mức độ thích ứng của người cảm nhận đối với những kích thích tương tự. Những người đã thích ứng với điều kiện làm việc dưới ánh sáng chói chang sẽ cảm thấy ánh sáng mặt trời rất dịu. trong khi dó những người quen làm việc trong phòng sáng lờ mờ lại thấy ánh sáng mặt trời quá chói chang. Tương tự như vậy các cám xúc qua xờ mó, ngửi, nghe cũng quen thích ứng với mức độ kích thích nào đó và sự quen thuộc với kích thích có thế ảnh hưởng lớn tới việc lý giải các kích thích có liên quan.

nguyên lý tri giác hằng định

Nguvên lý tri giác hằng định đề cập tới xu hướng cám nhận các kích thích trong mỏi trường xung quanh là tương đối ổn định và không thay dối, mặc dù trong thực tẽ có sự thay đối trong các thông tin vế hình dạng, kích cỡ, mầu sắc hoặc ánh sáng hoặc một sô tính chất khác. Điều này có thể giái thích là do kinh nghiệm, hiếu biết và sự quen thuộc trước đây của chúng ta với một kích thích cảm giác nào đó. Chúng ta thường có xu hướng tri giác ổn định, thường xuyên và liên tục về kích thích dó mặc dù có những thay đổi đáng kê nảy sinh ra trong ấn tượng cảm xúc. Thí dụ. chữ Red Ford thường được cảm nhận như là red ford vào ban ngày hay ban đêm, ớ bất cứ khoảng cách hay dưới bất cứ góc độ nào. Ch Ún a ta có xu hướng tiếp nhận cùng một chữ ford bất chấp sự thay đối trong các thông tin thị giác về khoảng cách, phương hướng hoặc ánh sáng đập vào mắt chúng ta.

Có một số loại hàng định tri giác như hằng định về hình dáng, hằng định về kích cỡ. hằng định về màu sắc hằng định về ánh sáng, hằng định về âm lượng… Chúng ta hãy bàn về một số các hằng định quan trọng này.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button