Kiến Trúc

Nghiên cứu khung cảnh kiến trúc

Phân tích khung cảnh
Phân tích khung cảnh là quá trình thâm nhập đế tìm tòi và đặt đính căn cứ thiết kế phương án. Chúng ta có thể bàn bạc về ba khía cạnh sau đây: nghiên cứu khung cảnh kiến trúc, nghiên cứu khung cảnh tự nhiên và nghiên cứu khung cảnh nhân văn.

Nghiên cứu khung cảnh kiến trúc
Khung cảnh kiến trúc và thiết kế nội thất có mối quan hệ trực tiếp. Mức độ hạn chế của không gian kiến trúc đã hoàn thành đối với công tác thiết kế nội thất rất lớn. Thâm nhập khảo sát khung cảnh kiến trúc nhằm mục đích phát hiện vấn để, đế tìm ra mâu thuẫn giữa cái mà không gian kiến trúc yêu cầu và hiệu quả của không gian nội thất, đồng thời đê xem xét việc lợi dụng, bảo tồn hoặc phát triển những nhân tô’ không gian, đê có thê đạt hiệu quả tối ưu, tiết kiệm kinh tế, tránh được nhũng công việc mất công vô ích. Cái mẫn cám nhất đối với việc nghiên cứu khung cảnh kiến trúc là: mâu thuẫn giữa kết cấu sẵn có và công năng, tiếp theo là vấn đề kích thước, cuối cùng là vân để vật liệu và mầu sắc. Những vấn đề đó vừa bao hàm nhân tô kv thuật vừa tiềm ẩn nhân tố nghệ thuật. Chúng vừa hạn chế công tác thiết kế nội thất, vừa tạo điều kiên cho việc thiết kế này.

Nghiên cứu khung cảnh kiến trúc 1

Nghiên cứu khung cảnh kiến trúc (Ảnh minh họa)

Nhìn chung, kết cấu kiến trúc là nhân tố không thể động đến trong thiết kế nội thất. Trừ trường hợp công năng tất yếu của không gian kiến trúc do hạn chế của hệ thống kết cấu mà không được đáp ứng, người thiết kế nội thất mới phải động chạm đến việc sửa đổi cục bộ kết cấu kiến trúc sẵn có.

Ví dụ: vì yêu cầu của hoạt động trong phòng, cần mở cửa sổ, cửa đi mới, mở lối đi mới, cần thay đổi hệ dầm, giảm bớt cột khung. Như vậy đối với kiến trúc sẵn có việc xử lý kỹ thuật phải rất thận trọng, vấn đề an toàn nếu không được bảo đảm, thì vẫn phải hy sinh những yêu cầu nội thất.

Về mặt bản chất, kết cấu kiến trúc là sản phẩm vật chất hợp lý đã kinh qua việc tính toán lựa chọn việc tồn tại của nó là cần thiết để chống đỡ không gian kiến trúc, có lúc hệ thống kết cấu lại là biểu hiện của cái đẹp, là công cụ để biểu hiện cái khí chất của không gian kiến trúc. Làm nội thất kiến trúc, không nhất thiết phải che dấu đi kết cấu sẵn có, có khi lại cần nhấn mạnh hệ kết cấu.

Hình 31 cho thấy không gian bên trong của một nhà bảo tàng, được xây dựng nên qua quá trình cải tạo hệ thống nhà xưởng cũ. Đối với nhà thiết kế nội thất, theo yêu câu riêng của mình mà muốn phá đi nhà cũ, xây dựng nhà mới là không thể được. Ví dụ này nói lên, bất cứ một không gian nào cũng có tính linh hoạt của nó, người thiết kế có thể dùng giá ngăn cách, bình phong cùng với các thủ thuật kỹ thuật khác nhau khác, từ một không gian nhỏ nằm trong một không gian lớn sẩn có sáng tạo nên một trình tự không gian mới.

Tất nhiên, trong tình hình tính linh hoạt của không gian sẵn có tương đối nhỏ, mức độ khó khãn của việc cải tạo công năng không gian sẽ lớn hơn. Nhưng người thiết kế nội thất vẫn có nhiều việc để làm. Hình 32 là ví dụ đem một cãn phòng bình thường biến thành một phòng trưng bày tranh. Do có những hạn chế nhất định về kết cấu, cốt cao, cho nên người thiết kế phải đật trọng điểm vào các mặt tường, mặt nền và các cấu kiện kiến trúc có thể mang tính trang trí, để tạo thành một không gian hoàn chỉnh. Rõ ràng ở đây đã dùng thủ pháp bên “trong và bên ngoài không tương hợp với nhau”. Như trên, có thể thấy, chỉ có lý giải kỹ kết cấu của công trình sẵn có mới có thể bắt đầu bắt tay vào tìm ý, mới có thể đạt được nhũng mục đích dự kiến. Các phong cách thiết kế là đa dạng, nhưng kết cấu kiến trúc luôn luôn hạn chế người thiết kế, do đó người thiết kế phải luôn luôn mẫn cảm. Đối với người thiết kế nội thất có bản lĩnh, người thiết kế sẵn sàng đón nhận những khó khăn, và do đó cũng làm tăng khả năng sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button