Kiến Trúc

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn
Chủ soái của hoàn cảnh là con người. Đối với con người, việc nghiên cứu khung cảnh nhân văn là một đối tượng quan trọng trong thiết kế nội thất.
Dàn tộc khác nhau, văn hoá khác nhau, điều kiện địa lý khác nhau, điều kiện khí hậu khác nhau, sẽ có tập quán sinh hoạt và tập quán thẩm mỹ khác nhau. Trong điều kiện kinh tế khác nhau, con người cũng có yêu cầu về “sự dễ chịu” khác nhau. Đối tượng phục vụ của không gian nội thất rất khác nhau. Người thiết kế nội thất không được chi tiến hành nghiên cứu nội thất cho một vài người hoặc một nhóm người đặc biệt. Đó là những vấn đề về xã hội học, và phải chú ý đến các vấn đề sau đây.
– Vấn đề tập quán thẩm mỹ văn hoá (hình 37, 38)
– Sự khác biệt về tập tục văn hoá (hình 39, 40)
– Các yêu cầu khác nhau do điều kiện vãn hoá khác nhau (hình 41, 44).

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

Những hình vẽ trên cũng mới chỉ phản ánh một cách sơ bộ nội dung của khung cảnh nhân văn. Vấn đề nghiên cứu khung cảnh nhân văn rất quan trọng, việc thâm nhập để lý giải bối cảnh văn hoá của đối tượng phục vụ, sức thuyết phục nhờ quyết định của nhà thiết kế nội thất, đều là những khâu quan trọng của thiết kế kỹ thuật nội thất. Không thể coi công tác thiết kế kỹ thuật nội thất như một khâu cô lập, nó liên quan đến giai đoạn sưu tầm tư liệu như đã nói ở trên. Nếu từ phân tích tư liệu, tlm ra những ký hiệu hình tượng và các bộ phận kết cấu không gian có tính tiêu biểu trước khi tìm tòi các giải pháp kỹ thuật, đó là cơ sở giúp cho việc có thành quả thiết kế thực tiễn (hình 43).

Nghiên cứu hoàn cảnh nhân văn 1

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button