Sức Khỏe

Hiểu sao cho đúng về F1, F2 của bệnh nhân COVID-19?

Theo hướng dẫn hiện nay của Bộ Y tế, những người thuộc diện F2 của bệnh nhân COVID-19 chỉ cần cách ly tại nhà. Nếu F1 âm tính thì F2 sẽ được giải tỏa vì thời điểm F2 tiếp xúc gần với F1, F1 không có khả năng lây bệnh.


0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button