Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch 4 tháng đầu năm ước giảm 17.981 tỷ đồng so với cùng kỳ
Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong tháng 4 ước đạt 8.511 lượt khách

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 khiến cho lượng khách quốc tế và trong nước đến Hà Nội giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4/2020, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước (6.000 lượt khách du lịch quốc tế lưu trú và 2.511 lượt khách du lịch quốc tế trong ngày).

Bên cạnh đó, khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 27.000 lượt khách, giảm 98,3% so với năm 2019 (9.990 lượt khách du lịch nội địa lưu trú và 17.010 lượt khách du lịch nội địa trong ngày). Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 4 ước đạt 143 tỷ đồng, giảm 98,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hà Nội chỉ đạt 3,89 triệu lượt khách, giảm 59,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 964.500 lượt khách, giảm 58,2% so với cùng kỳ 2019 (680.000 lượt khách du lịch quốc tế lưu trú và 284.500 lượt khách du lịch quốc tế trong ngày); khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 2,92 triệu lượt khách, giảm 59,5% so với cùng kỳ 2019 (1,08 triệu lượt khách du lịch nội địa có lưu trú và 1,84 triệu lượt khách du lịch nội địa trong ngày).

Do lượng khách du lịch giảm mạnh nên tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội trong 4 tháng đầu năm ước đạt 15.830 tỷ đồng, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm trước (tương đương giảm 17.981 tỷ đồng).