Kiến Trúc

Công việc cơ sở của việc chuẩn bị giai đoạn thiết kế – P1

Phương pháp thiết kế nội thất

thiết kế nội thất là một quá trình suy nghĩ duy lý và quá trình công tác cần thiết sự chín chắn. Phương pháp tư tưởng chính xác, trình tự công tác hợp lý là sự đảm bảo cho việc hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ thiết kế. Nghiên cứu phương pháp thiết kế, hoàn thiện cách thực hiện là công việc suốt đời của nhà thiết kế nội thất. Tuy nhiên, vạn sự khới đầu nan, để người mới học muốn thiết kế nội thất có thê sơ bộ có cơ sớ nghiên cứu, trong chương mục này chủ yếu giới thiệu trình tự của công việc thiết kế nội thất và đưa ra nhũng đúc kết sơ bộ đôi với phương pháp cụ thể cần có khi thiết kế.

Công việc cơ sở của việc chuẩn bị giai đoạn thiết kế - P1 1

(Ảnh minh họa)

Công việc cơ sở của việc chuẩn bị giai đoạn thiết kế
Người thiết kế nội thất sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế mà ngồi lên bàn vẽ vẽ ngay là không ổn. Điềư mà người thiết kế đầu tiên cần phải nghĩ đến là những cồng việc chuẩn bị trước khi thiết kế, tức là những công tác chuẩn bị ban đầu. Giai đoạn chuẩn bị thiết kế sẽ liên quan đến giai đoạn thiết kế nhưng không phải là giai đoạn đầu của trình tự thiết kế. Công việc đầu tiên là phải nghiên cứu nhiệm vụ thiết kế, làm sáng tỏ nội dung cũng như một số điểm quan trọng khác. Trong một số trường hợp, do bên đặt hàng vì nhiều nguyên nhân mà không có khả năng viết nhiệm vụ thiết kế, chỉ có một số hướng ban đầu và chỉ thuyết minh được chung chung điều kiện kinh tế và khả năng đầu tư. Trong tình huống như vậy, nhà thiết kế nội thất phải cùng bên đặt hàng làm một bản nghiên cứu tính khả thi, làm ra một bản nhiệm vụ thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế, hai bên đều có thể chấp nhận được. Viết nhiệm vụ thiết kế, tất nhiên phải xuất phát từ khả năng kinh tế, vì khi yêu cầu là vô hạn mà khả năng đầu tư lại có hạn.

Mục đích chủ yếu của việc hiểu rõ nhiệm vụ thiết kế thể hiện ở hai phương diện:

Một là nghiên cứu công năng sử dụng, tìm hiểu tính chất của nhiệm vụ thiết kế nội thất và sự thoả mãn dung lượng không gian của những loại hoạt động nào. Ví dụ như trần thiết và thiết kế các loại bình lọ, phải nghiên cứu xem chúng dùng để đựng và cắm cái gì, tiếp đến là xem chúng làm bằng vật liệu gì và phương pháp chế tạo như thế nào, hơn nữa phải nghiên cứu dưng lượng để xác định thể tích của các dụng cụ đựng đồ đó, và quan hệ số lượng với không gian to nhỏ.

Hai là kết hợp với nhiệm vụ thiết kế để nghiên cứu điều kiện thiết kế cần thiết, làm rõ các hạng mục thiết kế, thiết cập đến các kiến thức bối cảnh cần thiết, cần loại nào và bao nhiêu loại tư liệu tham khảo. Trong giai đoạn chuẩn bị thiết kế công tác thu nhập tài liệu tham khảo luôn luôn đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian đối với người thiết kế.

Tư liệu tham kháo để thiết kế cần thu thập phân ra hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Cái gọi là tư liệu trực tiếp là những loại tư liệu có thể “vay mượn” được, thậm chí có thể là những loại tư liệu có thể dẫn dụng trực tiếp.

Ví dụ: căn cứ vào các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, nhằm đáp ứng một loại hoạt động đặc biệt nào đó, sẽ phải thu thập sao cho phù hợp một sô thành tựu nghiên cứu về kích thước của con người trong nhũng hoạt động đó (tra cứu các tư liệu thiết kế đóng thành một tập, khảo sát và thu thập các hình vẽ liên hệ với kích thước động tác cơ bản cần thiết của con naười), dùng phương pháp chụp ảnh đế nghiên cứu hành vi của con người trong nhũng hoạt động cùng loại, làm quen với tổ chức lưu tuyến có tính khuynh hướng của con người. Dùng nhũng loại tư liệu đó để minh xác những vấn đề phân khu công năng cúa không gian thiết kế, như yên tĩnh, ồn ào, quan hệ chủ yếu, thứ yếu. Đê tận lượng tránh việc đi đường vòng, cần thiết phải có sự thu thập một số lượng lớn các ví dụ thiết kế thực tế tương tự hoặc gần giống với nhiệm vụ mình sẽ thiết kế, ví dụ phân tích kinh nghiệm thành công hoặc bài học thất bại mà các nhà thiết kế hoặc những người đi trước đã gặt hái được hoặc mắc phải, từ trong cái đó tìm thấy đường đi của mình.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button