Kiến Trúc

Chiến lược mới khác về quy hoạch đô thị Phố Đông

Các cảng và sân bay là hai yếu tố thành phần quan trọng của đô thị Thượng Hải. Bến cảng của’ Thượng Hải mỗi năm hàng hoá lưu thông là 100. triệu tấn. Chính vì vậy, cảng Thượng Hải phải đổi mới và tái phát triển, xây dựng thêm nhiều các cầu tầu.

Chiến lược mới khác về quy hoạch đô thị Phố Đông 1

Một kiến trúc công cộng ở Khư Phố Đông (trên) và ở Thượng Hải (dưới)

Sân bay Hồng Kiều ở phía Tây Nam Thượng Hải sẽ được mở rộng đê trở thành sân bay quốc tế lớn thứ hai.

Hướng phát triển của quy hoạch đô thị Thượng Hải gần đây nhằm vào hai trọng điểm: Phát triển kiến trúc dọc theo trục Đông – Tây và quy hoạch khu phố Đông.

Ngay từ thế kỷ XIX, Thượng Hải đã chứng tỏ có đủ các điều kiện để trớ thành một khu vực đô thị lớn và cho thấy tiềm năng lớn-lao của khu vực phía Tây thành phố và giữa thành phố, khu vực đông dàn và hạ tầng cơ sở thiếu thốn này gần đây lại trở thành một trong những nơi thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhất.

Chính vì vậy, trục Đông – Tây Thượng Hải trong đó có các khu Nhượng địa cũ, với sự chú ý phát triển đến quy hoạch của nó trong thời gian hiện nay, đã là tâm điểm của những khu đô thị phồn hoa đô hội nhất. Sự mở rộng và nối dài trục đô thị Đông – Tây Thượng Hải cũng là minh chứng cho tính ưu việt cúa các hệ thống không gian mớ của nó so với trục Bắc Nam.

Quy hoạch khu khai thác mới Hoàng Phố và xây dựng, hiện đại hoá khu vực này chi trong 6, 8 hay 10 năm là dựa vào các ưu thế địa lý không gian mà khu này có nhiều các không gian vừa mớ vừa độc lập, liên hệ thuận tiện với khu trung tâm. Phố Đông còn nắm giữ nhiều tính chất ưu việt khác như có ý nghĩa chiến lược bảo đảm sự phát triển phân tâm cho Thượng Hải, chông lại được sự tập trung hoá là nhược điểm các thành phố lớn thường mắc phải, bảo đảm cho việc tự phát triển của Phô’ Đông cũng như tái phát triển khu vực Thượng Hải cũ; Đây cũng chính là nơi có thế đáp ứng được những yêu cầu cao và khắt khe được đòi hỏi từ các phương cách quy hoạch và thiết kế đô thị mới. Phố Đông được gọi là một phần quan trọng của đô thị mới Thượng Hải, một phần cô đọng nhất của thành tựu xây dựng Trung Quốc là như vậy.

Các mục tiêu được xem là chiến lược mới khác về quy hoạch đô thị Phố Đông là phát triển một quỹ đất mới với tư cách là một đối trọng cùa Thượng Hái, trong đó có cả xây dựng cáng mỏ’ Cao Kiều, xây dụng sân bay quốc tế mới, các khu công nghiệp High-Tech, các trung tâm văn hoá và thông tin mới, khu hội chợ quốc tế, các hội chợ hoa và các công viên (công viên chính của Phố Đông hiện nay rộng tới 160ha).

Trong khi đó, khu khai thác mới Hồng Kiểu với các hình thức kiến trúc mới mẻ và sân bay Hổng Kiều cũng đang chứng tỏ rằng sự hoàn thiện cùa khu quy hoạch mới này là quan trọng cho Thượng Hải.

Ớ vành ngoài đô thị Thượng Hải, là các quận lớn chạy vòng theo chiều kim đồng hồ, xuất phát từ phía Đông: Nam Huy, Mẫn Hàng, Phong Huyện, Kim Sơn, Tùng Giang, Thanh Phố, Gia Định và Bảo Sơn.

Nhìn xa hơn về phía Tày, Thượng Hải có các đô thị nổi tiếng khác như Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích và một hệ mạng các thành phố, thị trấn nhỏ hơn đã cùng “hoà mạng” với đô thị Thượng Hải để trở thành một hệ thống đô thị đồng bộ hoàn chỉnh, và nếu ngược dòng Trường Giang, ta thấy còn có thêm sự góp mặt của đô thị Nam Kinh, một thành phố thủ đô cũ của Trung Hoa, một trung tâm đô thị lớn.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button